Redakčné oznámenie č. r1/c7/2001 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 7/2001
Platnosť od 25.01.2001 do31.05.2005
Zrušený 85/2005 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 404/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov

V 17. bode § 18 ods. 2 písm. c) majú byť namiesto slov „§ 17 ods. 6 a 7“ správne uvedené slová „§ 17 ods. 7 a 8“.