Nájdených 78
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu 15.10.2019
84/2019 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia o technických požiadavkách detských ihrísk a rekreačných zariadení 02.04.2019
245/2018 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 01.09.2018
245/2017 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018 12.10.2017
51/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony lekárskej prehliadky vrcholového a talentovaného športovca 01.01.2016
360/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe 01.01.2017
261/2016 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 30.09.2016
110/2016 Z. z. Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 01.03.2016
272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 01.11.2015
274/2014 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme 01.11.2014
162/2014 Z. z. Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2014
306/2009 Z. z. Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času 01.09.2009
101/1950 Zb. Nariadenie o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory 25.07.1950
187/1949 Zb. Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport. 23.07.1949
381/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe 01.01.2021
351/2020 Z. z. Novela zákona o športe 09.12.2020
337/2020 Z. z. Novela zákona o verejných zbierkach 01.12.2020
323/2020 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu športu a zákona o športe 20.11.2020
148/2020 Z. z. Novela zákona o športe 11.06.2020
6/2020 Z. z. Novela zákona o športe 01.02.2020