Vyhláška č. 308/1948 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o začatí činnosti odboru ľudového peňažníctva Ústrednej rady družstiev.

Čiastka 107/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948

308.

Vyhláška Ministerstva financií

zo dňa 23. decembra 1948

o začatí činnosti odboru ľudového peňažníctva Ústrednej rady družstiev.

Ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 17, ods. 1 zákona zo dňa 21. júla 1948, č. 187 Sb., o Ústrednej rade družstiev:


Osobitný odbor, ktorý tvoria v Ústrednej rade družstiev ústavy ľudového peňažníctva a ľudové peňažné ústredia podľa § 52 zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 181 Sb., o organizácii peňažníctva, začne činnosť dňom 1. januára 1949.


Dr. Dolanský v. r.