Nájdených 405
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách 26.03.1997
360/2011 Z. z. Nariadenie vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka 01.11.2011
267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe 15.06.2010
507/2009 Z. z. Nariadenie o šírení rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového 01.07.2010
350/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve 01.09.2009
347/2009 Z. z. Nariadenie o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy 01.09.2009
313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve 01.09.2009
189/2009 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 01.06.2009
15/2009 Z. z. Vyhláška o spôsobe vedenia ovocných sadov a chmeľníc 01.02.2009
341/2008 Z. z. Nariadenie o poskytovaní podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov 01.09.2008
239/2007 Z. z. Nariadenie o výbere žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia 01.06.2007
69/2007 Z. z. Vyhláška o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 14.02.2007
58/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh 01.02.2007
57/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh 01.02.2007
56/2007 Z. z. Nariadenie o uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh 01.02.2007
55/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh 01.02.2007
54/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh 01.02.2007
53/2007 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh 01.02.2007
52/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh 01.02.2007
438/2006 Z. z. Nariadenie o nežiaducich látkach v krmivách 01.07.2006
 
...