Vyhláška č. 199/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny.

Čiastka 94/1947
Platnosť od 10.12.1947
Účinnosť od 10.12.1947

OBSAH

199.

Vyhláška ministra financí

ze dne 29. listopadu 1947

o stažení některých drobných mincí československé měny.

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. Října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:


§ 1.

Drobné mince československé měny

a) vydané na Slovensku, a to

stříbrné pamětní padesátikoruny vydané v roce 1944,

stříbrné pamětní dvacetikoruny vydané v roce 1939,

stříbrné dvacetikoruny vydané v letech 1941 a 1942,

stříbrné desetikoruny vydané v letech 1944 a 1945,

koruny ze spěže (bronzu) niklové vydané v roce 1945,

zinkové pětihaléře vydané v roce 1942 a

b) desetníky ze směsi o 92 dílech mědi s 8 díly zinku vydané do roku 1939 přestanou býti zákonným platidlem dnem 31. prosince 1947.

§ 2.

Od 1. ledna 1948 do 31. ledna 1948 budou všechny úřadovny Národní banky Československé a všechny poštovní úřady vyměňovati mince uvedené v § 1 u svých pokladen. Po 31. lednu 1948 jest jakákoli výměna těchto mincí vyloučena.


§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.