Vyhláška č. 73/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny.

Čiastka 37/1947
Platnosť od 17.05.1947
Účinnosť od 17.05.1947

OBSAH

73.

Vyhláška ministra financí

ze dne 6. května 1947

o stažení některých drobných mincí československé měny.

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. Října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:


§ 1.

Drobné mince československé měny, a to koruny a pětikoruny vydané do roku 1939 a mince stejných hodnot vydané na Slovensku do roku 1944, přestanou býti zákonným platidlem dnem 31. Května 1947.

§ 2.

Od 1. června 1947 do 30. června 1947 budou všechny úřadovny Národní banky Československé a všechny poštovní úřady vyměňovati mince uvedené v § 1 u svých pokladen. Po 30. červnu 1947 jest jakákoli výměna těchto mincí vyloučena.


§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.