Nájdených 449
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
199/2004 Z. z. Colný zákon 01.05.2004
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
383/2011 Z. z. Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste 01.01.2012
352/2011 Z. z. Vyhláška o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.11.2011
155/2010 Z. z. Nariadenie o ovocných drevinách určených na výrobu ovocia na trh 30.09.2012
3/2010 Z. z. Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.02.2010
290/2008 Z. z. Nariadenie o o zdravotných požiadavkách chovu rýb 01.08.2008
582/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode 01.11.2006
580/2006 Z. z. Nariadenie o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 01.11.2006
579/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnej nakládke a vykládke námornej lode na hromadný náklad 01.11.2006
578/2006 Z. z. Vyhláška o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 01.11.2006
65/2006 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore 15.02.2006
650/2005 Z. z. Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii 01.01.2006
505/2005 Z. z. Nariadenie o pravidlách pre dovoz živých kopytníkov 15.11.2005
416/2005 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou vibráciám 15.09.2005
406/2005 Z. z. Nariadenie o hĺbke dezénu jazdnej plochy pneumatík motorových vozidiel 15.09.2005
271/2005 Z. z. Krmivársky zákon 01.07.2005
266/2005 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku 01.07.2005
245/2005 Z. z. Vyhláška o certifikácii hnojív 15.06.2005
 
...