Rozhodnutie č. 63/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 28/2006
Platnosť od 09.02.2006

63

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 7. februára 2006

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí,

určujem

deň ich konania na sobotu 2. decembra 2006.

Pavol Hrušovský v. r.