Rozhodnutie č. 272/2009 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Čiastka 94/2009
Platnosť od 03.07.2009

272

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 2. júla 2009

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.

vyhlasujem

voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a

určujem

deň konania volieb na sobotu 14. novembra 2009.

Pavol Paška v. r.