Nájdených 592
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde 01.02.2008
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
324/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 01.01.2020
138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 01.09.2019
400/2018 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS 01.01.2019
393/2018 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 01.01.2019
392/2018 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 01.01.2019
388/2018 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2019
300/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 01.01.2019
359/2017 Z. z. Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2018
278/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 01.01.2018
108/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.06.2017
366/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2017
365/2016 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.01.2017
280/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 01.01.2017
435/2015 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 01.01.2016
434/2015 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 01.01.2016
431/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.01.2016
392/2015 Z. z. Zákon o rozvojovej spolupráci 01.01.2016
279/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 01.01.2016
 
...