Rozhodnutie č. 235/2005 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Čiastka 103/2005
Platnosť od 09.06.2005

235

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 3. júna 2005

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku

vyhlasujem

voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a

určujem

deň konania volieb na sobotu 26. novembra 2005.

Pavol Hrušovský v. r.