Nájdených 18
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
535/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov 01.01.2012
221/1999 Z. z. Nariadenie o zozname obcí, v ktorých občania SR tvoria aspoň 20 % obyvateľstva 01.09.1999
184/1999 Z. z. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín 01.09.1999
191/1994 Z. z. Zákon o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín 29.07.1994
r1/c29/2012 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z.
534/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva 01.01.2012
204/2011 Z. z. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. 01.07.2011
318/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2009
512/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
277/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
115/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
77/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry
588/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov 29.12.2001
160/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín
r1/c68/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
r1/c63/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby
144/1968 Zb. Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike 01.01.1969
245/1948 Zb. Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti. 17.11.1948