Rozhodnutie č. 1/2001 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 1/2001
Platnosť od 04.01.2001

OBSAH

1

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 18. decembra 2000

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 7. apríla 2001;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Jozef Migaš v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2001 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ
v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 7. apríla 2001

Kraj Okres Obec, mesto Volí sa
BRATISLAVSKÝ KRAJ Senec Kalinkovo starosta 
Most pri Bratislave starosta 
TRNAVSKÝ KRAJ Dunajská Streda Vojka nad Dunajom starosta 
Galanta Šintava starosta 
Senica Rovensko  poslanec
Trnava Majcichov starosta 
TRENČIANSKY KRAJ Považská Bystrica Radobica starosta 
ŽILINSKÝ KRAJ Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce starosta 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Banská Štiavnica Beluj  poslanec
  Žiar nad Hronom Slaská starosta 
PREŠOVSKÝ KRAJ Bardejov Krivé starosta 
Smilno starosta 
Poprad Lučivná starosta 
Snina Kolonica starosta 
Stará Ľubovňa Hniezdne starosta 
KOŠICKÝ KRAJ Spišská Nová Ves Olcnava starosta 
Trebišov Nižný Žipov starosta 

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2001 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 7. apríla 2001

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 12. 1. 2001
65 dní 9-3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri volbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 1. 2. 2001
55 dní 16-2 21-1,2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 11. 2. 2001
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena ajedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri volbách do obecného zastupiteľstva politické strany 11. 2. 2001
50 dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 16. 2. 2001
45 dní 17-2 22-2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 21. 2. 2001
40 dní 10-2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 26. 2. 2001
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 3. 3. 2001
30 dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 8. 3. 2001
25 dní 30- 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 13. 3. 2001
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 13. 3. 2001
20 dní 15- 1 Delegovanie jedného člena ajedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri volbách do obecného zastupiteľstva politické strany 18. 3. 2001
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 23. 3. 2001
48 hodín 30-3 Skončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 5. 4. 2001
  26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 7. 4. 2001