Rozhodnutie č. 62/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 27/2006
Platnosť od 08.02.2006

62

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 7. februára 2006

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

určujem

deň ich konania na sobotu 16. septembra 2006.

Pavol Hrušovský v. r.