Nájdených 407
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
270/1995 Z. z. Zákon o štátnom jazyku SR 01.01.1996
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 01.10.1992
271/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
84/2017 Z. z. Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom 25.01.2016
220/2016 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade časti ustanovenia § 26 ods. 23 vyhlášky č. 221/2013 Z. z.
330/2011 Z. z. Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia 18.10.2011
254/2006 Z. z. Ústavný zákon o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu 11.05.2006
82/2006 Z. z. Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 14.02.2006
85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach 01.06.2005
357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 01.10.2004
160/2003 Z. z. Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
332/1998 Z. z. Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí 05.11.1998
352/1997 Z. z. Ústavný zákon o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou 01.05.1999
350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 01.01.1997
47/1996 Z. z. Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou 25.07.1997
206/1994 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky 16.08.1994
70/1994 Z. z. Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 10.04.1994
120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 28.05.1993
16/1993 Z. z. Zákon o Kancelárii prezidenta SR 01.01.1993
624/1992 Zb. Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 28.12.1992
 
...