Nájdených 646
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 01.01.2002
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre 01.05.2001
337/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 01.10.2021
187/2021 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 01.06.2021
70/2021 Z. z. Vyhláška o zaručenej konverzii 01.03.2021
8/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky 15.11.2018
29/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore 01.03.2017
272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 18.10.2016
392/2015 Z. z. Zákon o rozvojovej spolupráci 01.01.2016
375/2015 Z. z. Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky 15.12.2015
358/2015 Z. z. Zákon o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 01.01.2016
308/2015 Z. z. Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami 01.01.2016
307/2015 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 01.01.2015
430/2013 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade 04.12.2013
1/2013 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii
392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu 01.12.2011
 
...