Nájdených 84
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy 01.01.2016
328/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora 01.02.2017
639/2004 Z. z. Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti 01.01.2005
349/2004 Z. z. Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku 01.07.2004
249/1999 Z. z. Vyhláška o postupe likvidátora štátneho podniku 01.10.1999
304/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1996 01.01.1996
94/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania 06.12.1951
90/1951 Zb. Nariadenie ministra stavebného priemyslu o zániku účinnosti § 10 zákona o znárodnení v stavebníctve 28.10.1951
64/1951 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení obchodných podnikov 30.07.1951
204/1950 Zb. Nariadenie o zrušení Ústredného sväzu priemyslu pre Čechy a Moravu 30.12.1950
311/1948 Zb. Zákon o národných dopravných podnikoch. 30.12.1948
273/1948 Zb. Zákon o úprave uspokojení a o určení splatnosti niektorých záväzkov, dotknutých znárodňovacími a inými predpismi. 18.12.1948
249/1948 Zb. Zákon o poštátnení ústavov pôdohospodárskeho a lesníckeho výskumníctva a o ich organizácii a správe. 19.11.1948
185/1948 Zb. Zákon o poštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov a o organizácii štátnej ústavnej liečebnej starostlivosti 03.08.1948
137/1948 Zb. Zákon o postátnění Československého rozhlasu. 01.07.1948
126/1948 Zb. Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků. 03.06.1948
123/1948 Zb. Zákon o znárodnění polygrafických podniků. 01.01.1948
121/1948 Zb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví. 01.01.1948
120/1948 Zb. Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami. 01.01.1948
60/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF