Nájdených 67
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní 03.12.2015
41/2019 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní 01.03.2019
118/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov 20.04.2018
157/2016 Z. z. Vyhláška o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva 18.04.2016
156/2016 Z. z. Vyhláška o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie 18.04.2016
155/2016 Z. z. Vyhláška o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu 18.04.2016
153/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, koncesiu a pri súťaži návrhov 18.04.2016
152/2016 Z. z. Vyhláška o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu 18.04.2016
132/2016 Z. z. Vyhláška o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie 18.04.2016
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
182/2011 Z. z. Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov 20.07.2011
158/2011 Z. z. Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel 15.06.2011
82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 01.04.2005
523/2003 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní 01.01.2004
222/1996 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 24.07.1996
171/2019 Z. z. Novela vyhlášky o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva 01.07.2019
345/2018 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní 01.01.2019
112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 01.05.2018
248/2017 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní 01.11.2017
93/2017 Z. z. Novela zákona o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov 01.06.2017