Nájdených 172
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov 01.05.2014
289/2010 Z. z. Vyhláška o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery 01.07.2010
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 27.05.2009
84/2008 Z. z. Vyhláška o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi 15.03.2008
605/2005 Z. z. Podrobnosti z evidencie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 01.01.2006
266/2005 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku 01.07.2005
152/2005 Z. z. Vyhláška o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa 01.05.2005
384/2004 Z. z. Nariadenie o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných áut 01.10.2004
99/2004 Z. z. Vyhláška o systéme informácií o potravinách a krmivách v prípade ohrozenia 01.03.2004
22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode 01.02.2004
258/2003 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov 01.08.2003
164/2003 Z. z. Vyhláška o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie 01.06.2003
691/2002 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na kvalifikáciu zamestnancov potravinového dozoru 01.01.2003
29/2001 Z. z. Nariadenie o postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 01.04.2001
207/2000 Z. z. Vyhláška o označenom spotrebiteľskom balení 01.07.2000
294/1999 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom 01.12.1999
18/1999 Z. z. Vyhláška o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami 01.07.1999
23/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa zrušujú predpisy o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom 05.03.1968
75/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska 19.02.2021
140/2013 Z. z. Novela zákona o bezpečnosti hračiek 20.07.2013