Nájdených 5
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
403/2011 Z. z. Vyhláška o podrobnosti výpočte obratu 01.01.2012
402/2011 Z. z. Vyhláška o podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie 01.01.2012
204/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 15.06.2009
372/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 9. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
127/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 1. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996