Nájdených 231
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
375/2015 Z. z. Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky 15.12.2015
284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií 01.01.2015
393/2003 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.10.2003
13/2002 Z. z. Transformačný zákon 15.01.2002
446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov 01.01.2002
267/2001 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 15.07.2001
364/2000 Z. z. Vyhláška o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby 15.11.2000
249/1999 Z. z. Vyhláška o postupe likvidátora štátneho podniku 01.10.1999
205/1998 Z. z. Opatrenie Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 03.07.1998
211/1997 Z. z. Zákon o revitalizácii podnikov 30.07.1997
304/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1996 01.01.1996
374/1994 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 01.01.1995
221/1994 Z. z. Zákon o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii 26.08.1994
278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu 01.01.1994
175/1993 Z. z. Nariadenie o finančnom hospodárení štátnych podnikov 09.08.1993
173/1993 Z. z. Zákon o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby 09.08.1993
75/1993 Z. z. Nariadenie o vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku 08.04.1993
70/1993 Z. z. Vyhláška o hospodárení so zostatkom z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb 29.03.1993