Nájdených 103
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
336/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií investičných fondov na monitorovanie systémového rizika
203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 01.07.2011
594/2003 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 01.01.2004
42/2002 Z. z. Spôsob preukazovania podmienok na povolenie poskytovania investičných služieb 01.02.2002
193/2001 Z. z. Zákon o podpore na zriadenie priemyselných parkov 01.06.2001
175/1999 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií 01.08.1999
56/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o podpore a ochrane investícií
298/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov
35/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
292/2016 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách 01.12.2016
62/2015 Z. z. Novela zákona o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2015
219/2013 Z. z. Novela zákona o opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií 01.08.2013
206/2013 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní 22.07.2013
481/2011 Z. z. Nariadenie vlády o forme investičnej pomoci a miere nezamestnanosti v okresoch 01.01.2012
302/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu a fond peňažného trhu
267/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach zmlúv, ktoré sa uzatvárajú pri hlavnom fonde a zbernom fonde a o obsahu vnútorných pravidiel činnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond a zberný fond
266/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti
265/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní
264/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúčení podielových fondov
231/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.08.2011