Nájdených 1118
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve 01.01.2011
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách 01.01.2009
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.09.2008
473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti 01.01.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
147/2001 Z. z. Zákon o reklame 01.05.2001
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
18/1996 Z. z. Zákon o cenách 01.04.1996
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
455/1991 Zb. Živnostenský zákon 01.01.1992
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
168/1996 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.09.1996
193/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii 01.10.2020
189/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 07.07.2020
 
...