Nájdených 49
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
168/1996 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.09.1996
193/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii 01.10.2020
429/2008 Z. z. Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností 08.11.2008
541/2005 Z. z. Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti 15.12.2005
639/2004 Z. z. Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti 01.01.2005
562/2004 Z. z. Zákon o európskej spoločnosti 01.11.2004
25/2004 Z. z. Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín 01.02.2004
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 01.01.1992
105/1990 Zb. Zákon o súkromnom podnikaní občanov 01.05.1990
64/1951 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení obchodných podnikov 30.07.1951
265/2017 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 08.11.2017
334/2016 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 01.01.2017
361/2015 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní 18.03.2016
172/2015 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 28.07.2015
246/2012 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 01.10.2012
197/2012 Z. z. Novela Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 01.08.2012
193/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 30.06.2011
231/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 01.06.2010
487/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2009
454/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 15.01.2009