Nájdených 56
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1996 Z. z. Zákon o cenách 01.04.1996
258/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
224/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov 01.08.2016
283/2012 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii za dodávku elektriny malému podniku 25.09.2012
260/2011 Z. z. Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom 15.09.2011
88/1996 Z. z. Vyhláška o cenách špeciálnej techniky 01.04.1996
87/1996 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cenách 01.04.1996
341/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
225/2016 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody 01.08.2016
144/2015 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 01.07.2015
143/2015 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 01.07.2015
382/2014 Z. z. Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
456/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
444/2013 Z. z. Novela vyhlášky o cenách v znení neskorších predpisov 01.01.2014
356/2013 Z. z. Novela zákona o cenách v znení neskorších predpisov 01.01.2014
222/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 30.07.2013
221/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 30.07.2013
195/2013 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody 15.07.2013
194/2013 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov 15.07.2013
193/2013 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 10.07.2013