Nájdených 44
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 01.11.2015
429/2008 Z. z. Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností 08.11.2008
319/2007 Z. z. Vyhláška o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania 01.08.2007
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 01.01.1992
311/2019 Z. z. Novela zákona o obchodnom registri 01.11.2019
178/2018 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 01.09.2018
265/2017 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 08.11.2017
141/2017 Z. z. Novela zákona o obchodnom registri 15.06.2017
334/2016 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 01.01.2017
91/2015 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 07.05.2015
204/2014 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 01.08.2014
399/2013 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 01.12.2013
357/2013 Z. z. Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.12.2013
148/2013 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra 15.06.2013
9/2013 Z. z. Novela Obchodného zákonníka 01.02.2013
291/2012 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra 01.10.2012
98/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 01.04.2012
80/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra 01.06.2012
547/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31.12.2011