Nájdených 49
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
193/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii 01.10.2020
24/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje v obchodnom registri 01.10.2020
272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 01.11.2015
429/2008 Z. z. Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností 08.11.2008
319/2007 Z. z. Vyhláška o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania 01.08.2007
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 01.01.1992
519/2021 Z. z. Novela Obchodného zákonníka 28.12.2021
198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19 21.07.2020
79/2020 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín 01.10.2020
311/2019 Z. z. Novela zákona o obchodnom registri 01.11.2019
178/2018 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 01.09.2018
265/2017 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 08.11.2017
141/2017 Z. z. Novela zákona o obchodnom registri 15.06.2017
334/2016 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 01.01.2017
91/2015 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 07.05.2015
204/2014 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 01.08.2014
399/2013 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 01.12.2013
357/2013 Z. z. Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.12.2013
148/2013 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra 15.06.2013