Nájdených 4
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
541/2005 Z. z. Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti 15.12.2005
147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch 01.06.1997
85/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami 29.09.1987
60/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami 01.07.1980