Redakčné oznámenie č. r1/c64/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 244/1999 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Čiastka 64/2005
Platnosť od 15.04.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 244/1999 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Názov dohody má správne znieť: „Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií“.