Nájdených 21
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2015
184/2009 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave 01.09.2009
126/1998 Z. z. Zákon o Slovenskej živnostenskej komore 01.07.1998
9/1992 Zb. Zákon o obchodných a priemyselných komorách 16.01.1992
136/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 01.05.1990
64/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory 01.07.1989
14/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory 01.03.1988
110/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa upravujú právne pomery zamestnancov zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr neprevzatých do štátnych služieb. 30.04.1949
306/1948 Zb. Nariadenie o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr. 01.01.1949
125/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok. 12.06.1946
124/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov. 12.06.1946
286/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov 01.09.2008
121/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách 01.05.1996
391/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení vyhlášky č. 136/1990 Zb. 12.08.1992
351/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz 01.07.1992
301/1992 Zb. Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 01.07.1992
69/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb. 01.09.1978
32/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna. 01.04.1961
103/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii 01.07.1960
111/1947 Zb. Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských. 01.07.1947