Nájdených 103
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
193/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii 01.10.2020
37/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín 01.04.2020
91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami 01.05.2019
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 01.01.2016
117/2015 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.07.2015
21/2013 Z. z. Nariadenie vlády o vykonávaní niektorých ustanovení Obchodného zákonníka 01.02.2013
362/2012 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch s potravinami 01.01.2013
429/2008 Z. z. Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností 08.11.2008
474/2007 Z. z. Zákon o obchodovaní s tovarom na vykonanie trestu smrti a mučenie 01.11.2007
409/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom 01.09.2007
597/2006 Z. z. Zákon o registrácii odrôd pestovaných rastlín 01.01.2007
526/2004 Z. z. Vyhláška o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 01.10.2004
491/2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami 01.01.2002
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 01.01.1992
13/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave Hospodárskeho zákonníka a niektorých ďalších právnych predpisov 28.02.1967
122/1965 Zb. Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 54/1964 Zb. o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov 01.01.1966
198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19 21.07.2020
33/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
172/2016 Z. z. Novela vyhlášky o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov 01.06.2016