Nájdených 54
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
666/2005 Z. z. Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre správcov 01.01.2006
544/2005 Z. z. Vyhláška o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 01.01.2006
327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 01.01.2006
120/2005 Z. z. Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom 01.04.2005
8/2005 Z. z. Zákon o správcoch 01.07.2005
655/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 01.01.2005
270/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci 01.07.1990
423/2020 Z. z. Novela niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 01.01.2021
159/2019 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 15.06.2019
36/2019 Z. z. Novela zákona o advokácii 01.01.2019
27/2017 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 01.03.2017
23/2017 Z. z. Novela vyhlášky o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 01.03.2017
70/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 15.01.2016
339/2013 Z. z. Novela zákona o advokácii 01.11.2013
184/2013 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách, náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 01.07.2013
377/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. 01.01.2012
332/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 01.01.2012
232/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 01.06.2010