REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

v zákone č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. V čl. II na konci úvodnej vety namiesto zákona č. 7/2005 Z. z. má byť správne uvedený zákon č. 725/2004 Z. z.

2. V čl. III na konci úvodnej vety namiesto zákona č. 7/2005 Z. z. má byť správne uvedený zákon č. 725/2004 Z. z.