REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 304/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. II bode 14 písmene a) vzoru doložky o autorizácii majú byť namiesto slov „304/2008 Z. z.“ správne uvedené slová „304/2009 Z. z.“.