Nájdených 1136
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre 01.05.2001
53/2021 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021 01.03.2021
41/2021 Z. z. Vyhláška o odbornej justičnej stáži 15.02.2021
24/2021 Z. z. Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu 23.01.2021
253/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany 19.09.2020
62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii 27.03.2020
453/2019 Z. z. Vyhláška o justičných čakateľoch 01.01.2020
32/2019 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2019
314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky 15.11.2018
228/2018 Z. z. Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.08.2018
69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti 01.04.2018
42/2018 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2018
 
...