Nájdených 291
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
53/2021 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021 01.03.2021
32/2019 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2019
69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti 01.04.2018
42/2018 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2018
331/2016 Z. z. Vyhláška o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže 15.12.2016
112/2016 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2016
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom 01.01.2016
139/2015 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, Trestného zákona a zákona o Policajnom zbore.
547/2010 Z. z. Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru 01.01.2011
260/2010 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o služobnej rovnošate Železničnej polície 15.06.2010
291/2009 Z. z. Zákon o Špecializovanom trestnom súde 17.07.2009
285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie 01.09.2009
251/2009 Z. z. Nariadenie o odškodnení za ujmu na zdraví pomocou poskytnutou Policajnému zboru 01.07.2009
151/2009 Z. z. Vyhláška o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení 01.05.2009
433/2008 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 01.12.2008
508/2007 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007 01.12.2007
586/2006 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 01.12.2006