Nájdených 11
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
270/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci 01.07.1990
r1/c157/2009 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.
591/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci 15.10.2002
448/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov 29.11.2001
149/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch 01.10.1994
180/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci 01.06.1991
129/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch 01.06.1991
573/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci 01.02.1991
209/1990 Zb. Zákon České národní rady o komerčních právnicích a právní pomoci jimi poskytované 01.07.1990
67/1974 Zb. Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciách riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č.175 z 12. júna 1974