Nájdených 49
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
228/2018 Z. z. Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.08.2018
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
492/2004 Z. z. Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 01.09.2004
491/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách za čas pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 01.09.2004
490/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.09.2004
382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.09.2004
554/2003 Z. z. Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 01.01.2004
167/1949 Zb. Zákon o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch. 02.07.1949
218/2018 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 01.08.2018
65/2018 Z. z. Novela zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.07.2018
213/2017 Z. z. Novela vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 01.09.2017
256/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 27.09.2016
107/2016 Z. z. Novela vyhlášky o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.03.2016
2/2010 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. septembra 2009 vo veci výkladu čl. 102 ods. 1 písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy Slovenskej republiky
524/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov 01.01.2010
47/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 01.03.2009
34/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov 13.02.2009
33/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.03.2009
605/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. 01.01.2009
565/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z. 01.01.2009