Nájdených 176
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 01.01.2006
300/2005 Z. z. Trestný zákon 01.01.2006
314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky 15.11.2018
192/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 01.08.2017
316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ 01.01.2017
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
398/2015 Z. z. Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach 01.01.2016
397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom 01.01.2016
78/2015 Z. z. Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami 17.04.2015
1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí 01.02.2014
305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 01.11.2013
161/2013 Z. z. Zákon o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii 01.07.2013
1/2013 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii
345/2012 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 01.01.2013
93/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 01.04.2012
549/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 01.02.2012
533/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii 01.02.2012
291/2009 Z. z. Zákon o Špecializovanom trestnom súde 17.07.2009
648/2008 Z. z. Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania 01.02.2009