Nájdených 15
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
570/2008 Z. z. Podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu 01.01.2009
550/2003 Z. z. Zákon o probačných a mediačných úradníkoch 01.01.2004
549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch 01.01.2004
548/2003 Z. z. Zákon o Justičnej akadémii 01.01.2004
100/2011 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.05.2011
33/2011 Z. z. Novela zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.05.2011
2/2010 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. septembra 2009 vo veci výkladu čl. 102 ods. 1 písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy Slovenskej republiky
318/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2009
181/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.06.2009
r1/c221/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 424/2002 Z. z. a v zákone č. 341/2005 Z. z.
425/2002 Z. z. Zákon o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov 01.09.2002
424/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 01.09.2002
213/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska. 14.03.1946
46/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby. 14.03.1946