Redakčné oznámenie č. r1/c134/1999 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 302/1999 Z. z.

Čiastka 134/1999
Platnosť od 01.12.1999 do31.12.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 302/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii

V bode 6 v § 29 písm. b) v odkaze umiestnenom nad slovom „v zahraničí“ má byť namiesto čísla „1a“ správne uvedené číslo „1“.