Nájdených 14
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv 01.01.2002
288/2020 Z. z. Novela Trestného zákona 01.11.2020
340/2016 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR 01.01.2017
338/2015 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky 01.01.2016
220/2011 Z. z. Zákon o prokuratúre v znení neskorších predpisov 01.10.2011
284/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
122/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 01.04.2006
618/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 01.01.2005
551/2003 Z. z. Novela zákona o štátnej službe 01.01.2004
r1/c178/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/2002 Z. z.
411/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 09.08.2002
143/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z. 01.04.2002