Nájdených 33
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
228/2018 Z. z. Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.08.2018
491/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách za čas pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 01.09.2004
490/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.09.2004
382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.09.2004
554/2003 Z. z. Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 01.01.2004
149/1995 Z. z. Zákon o posunkovej reči nepočujúcich osôb 20.07.1995
167/1949 Zb. Zákon o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch. 02.07.1949
218/2018 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 01.08.2018
65/2018 Z. z. Novela zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.07.2018
256/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 27.09.2016
107/2016 Z. z. Novela vyhlášky o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.03.2016
524/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov 01.01.2010
34/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov 13.02.2009
33/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.03.2009
565/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z. 01.01.2009
534/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z. 01.01.2009
520/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009
522/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z. 23.11.2007
400/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 01.07.2006
93/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21.02.2006