Oznámenie č. 233/2009 Z. z.Oznámenie Poštového regulačného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny styk

Čiastka 82/2009
Platnosť od 11.06.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

233

OZNÁMENIE

Poštového regulačného úradu

Poštový regulačný úrad podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydal

výnos zo 14. mája 2009 č. 1/2009, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny styk.

Výnosom sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny styk.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Výnos je uverejnený v elektronickej podobe na internetovej adrese www.posturad.sk a možno doň nazrieť na Poštovom regulačnom úrade.