Nájdených 611
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve 01.01.2011
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
41/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch 15.03.2020
2/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove 15.01.2020
444/2019 Z. z. Vyhláška minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta 01.01.2020
388/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 01.01.2020
101/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia 01.04.2018
93/2018 Z. z. Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia 01.04.2018
92/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti 01.04.2018
89/2018 Z. z. Vyhláška o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka 01.04.2018
22/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 01.02.2018
20/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 31.01.2018
349/2017 Z. z. Vyhláška o náležitostiach žiadosti na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 01.01.2018
347/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018 31.12.2017
346/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 31.12.2017
325/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke 01.01.2018
251/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore 01.11.2017
84/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 15.02.2016
17/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe 01.01.2016
 
...