Oznámenie č. 634/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť tepelnej energetiky

Čiastka 244/2006
Platnosť od 14.12.2006

634

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť tepelnej energetiky vydal cenové rozhodnutia:

Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Bytová správa spol. s r.o., Dolná 2,
969 01 Banská Štiavnica
0466/2006/T 25. 8. 2006 32/2006
2. TEHOS, s. r. o., Pelhřimovská 2054/6,
026 01 Dolný Kubín
0467/2006/T 25. 8. 2006 33/2006
3. RADEN, s. r. o., Považská 40/B,
040 11 Košice
0468/2006/T 28. 8. 2006 30/2006
4. Bytový Podnik Myjava spol. s r. o.,
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
0469/2006/T 31. 8. 2006 31/2006
5. DCa THERM, a. s., Štúrova 76/11,
018 41 Dubnica nad Váhom
0470/2006/T 31. 8. 2006 31/2006
6. TEBYS, spol. s r. o., Námestie Sv.
Anny č. 3, 911 47 Trenčín
0472/2006/T 31. 8. 2006 31/2006
7. Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
0473/2006/T 7. 9. 2006 33/2006
8. Byttes, spol. s r. o., ul. Železničiarov
257/2, 028 01 Trstená
0474/2006/T 7. 9. 2006 33/2006
9. Teplico, s. r. o., SNP 574/115,
039 01 Turčianske Teplice
0475/2006/T 8. 9. 2006 33/2006
10. Rettenmeier Tatra Timber, s. r. o., Pod
lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok
0476/2006/T 20. 9. 2006 33/2006
11. Všeobecná NsP Levoča, a. s.,
Probstnerova cesta 2, 054 35 Levoča
0477/2006/T 11. 9. 2006 34/2006
12. Slobyterm spol. s r. o., Levočská 20,
064 01 Stará Ľubovňa
0478/2006/T 11. 9. 2006 34/2006
13. Nylstar Slovakia a. s., Chemlonská 1,
066 76 Humenné
0479/2006/T 11. 9. 2006 34/2006
14. Dalkia Poprad a. s., Široká 2,
058 94 Poprad
0480/2006/T 12. 9. 2006 34/2006
15. Bytové družstvo Humenné, Laborecká
1896/58, 066 37 Humenné
0481/2006/T 12. 9. 2006 34/2006
16. Bytenerg spol. s r. o., kpt. Nálepku 930,
068 01 Medzilaborce
0482/2006/T 12. 9. 2006 34/2006
17. OPM 1 SR, s. r. o., 951 07 Čechynce 112 0483/2006/T 12. 9. 2006 34/2006
18. Nitrianska teplárenská spoločnosť,
a. s., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
0484/2006/T 12. 9. 2006 34/2006
19. TERMOBYT R, spol. s r. o.,
906 38 Rohožník č. 406
0485/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
20. TERMMING, a. s., Bukureštská 2,
811 04 Bratislava
0486/2006/T 26. 9. 2006 32/2006
21. SOMAT- služby, spol. s. r. o., Mierová 127,
821 05 Bratislava
0487/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
22. SOUTHERM, s. r. o., Športová 4021/13
A, 929 01 Dunajská Streda
0488/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
23. MPBH Šamorín, s. r. o., ul. Školská 37,
931 01 Šamorín
0489/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
24. Dalkia Senec a. s., Sokolská 6,
903 01 Senec
0490/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
25. Pekáreň a cestovináreň a. s.,
Budatínska 36, 851 05 Bratislava
0491/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
26. Mestský bytový podnik Hnúšťa, s. r. o.,
Hlavná 378, 981 01 Hnúšťa
0492/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
27. Dalkia Brezno, a. s., Clementisova 5,
977 01 Brezno
0493/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
28. ESPOOL, a. s., Masarykova 7,
984 01 Lučenec
0494/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
29. ENERGO - BYTOS s. r. o. Šahy, E. B.
Lukáča 24, 936 01 Šahy
0495/2006/T 14. 9. 2006 34/2006
30. Retes, s. r. o., Okružná 42/9,
050 01 Revúca
0496/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
31. 1. banskobystrická energetická
spoločnosť, a. s., Zvolenská cesta 1,
974 01 Banská Bystrica
0497/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
32. Energobyt, s. r. o., Gorkého 8a,
979 01 Rimavská Sobota
0498/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
33. Levočská teplárenská, a. s., Železničný
riadok 2, 054 01 Levoča
0499/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
34. EMG, s. r. o., Zvolenská cesta 1,
974 01 Banská Bystrica
0500/2006/T 20. 9. 2006 32/2006
35. MPBH, spol. s r. o., Unionka 54,
P.O. BOX 17, 960 01 Zvolen
0501/2006/T 14. 9. 2006 32/2006
36. Mestský podnik bytového
hospodárstva s. r. o., M. Corvína
1232/20, 932 01 Veľký Meder
0502/2006/T 14. 9. 2006 32/2006
37. Termia, s. r. o., Štvrť SNP č. 138,
914 51 Trenčianske Teplice
0503/2006/T 14. 9. 2006 33/2006
38. Eva Fodorová, PENTAS, ul. Pod
záhradami č.308, 93025 Vrakúň
0504/2006/T 20. 9. 2006 32/2006
39. Ilfes s. r. o., Štúrova 753/68,
019 01 Ilava
0504/2006/Ti 14. 9. 2006 33/2006
40. SPRAVBYTKOMFORT a. s. Prešov,
Volgogradská 88, 080 98 Prešov
0505/2006/T 14. 9. 2006 34/2006
41. Thermoservice s. r. o., Zvolenská cesta
1, 974 05 Banská Bystrica
0506/2006/T 28. 9. 2006 36/2006
42. Bytové hospodárstvo mesta Veľký
Šariš, nám. sv. Jakuba 1,
082 21 Veľký Šariš
0507/2006/T 14. 9. 2006 34/2006
43. SKAL & CO, spol. s r. o.,
Clementisova 1163, 909 01 Skalica
0508/2006/T 19. 9. 2006 32/2006
44. Mestský bytový podnik Sereď, spol.
s r. o., Legionárska 1127, 926 01 Sereď
0509/2006/T 19. 9. 2006 32/2006
45. REKOTaK, s. r. o., Biskupická 28,
821 06 Bratislava
0510/2006/T 19. 9. 2006 32/2006
46. C-TERM, spol. s r. o., Lenardova 6,
852 39 Bratislava
0511/2006/T 27. 9. 2006 32/2006
47. Stavebné bytové družstvo Zvolen,
Nográdyho 1455/24, 961 50 Zvolen
0512/2006/T 19. 9. 2006 32/2006
48. BYTTERM, a. s., Saleziánska 4,
010 77 Žilina
0513/2006/T 19. 9. 2006 33/2006
49. Kysuca s. r. o., ul. Matice slovenskej
620, 024 01 Kysucké Nové Mesto
0514/2006/T 19. 9. 2006 33/2006
50. BYVATERM, s. r. o., Sv. Cyrila
a Metoda 29, 038 61 Vrútky
0515/2006/T 19. 9. 2006 33/2006
51. DOMOVINA TATRY s. r. o., Štúrova
1502, 059 41 Tatranská Štrba
0516/2006/T 20. 9. 2006 34/2006
52. Marián Rybár - EVOS, Textilná 1,
934 05 Levice
0517/2006/T 21. 9. 2006 35/2006
53. Bytes, s. r. o., Záhradnícka 8,
962 12 Detva
0518/2006/T 20. 9. 2006 32/2006
54. C-TERM spol. s r. o., Lenardova 6,
852 39 Bratislava
0519/2006/T 27. 9. 2006 32/2006
55. STEFE KVK, s. r. o., Písecká 3,
990 01 Veľký Krtíš
0520/2006/T 20. 9. 2006 32/2006
56. Martico, a. s., Východná 14,
036 01 Martin
0521/2006/T 20. 9. 2006 33/2006
57. Mestský bytový podnik Sobrance,
Komenského č. 252, 073 01 Sobrance
0522/2006/T 20. 9. 2006 36/2006
58. EMKOBEL a. s., Rázusova 1846,
052 01 Spišská Nová Ves
0523/2006/T 20. 9. 2006 36/2006
59. Dalkia Kráľovský Chlmec, spol. s r. o.,
L. Kossútha 99, 077 01 Kráľovský
Chlmec
0524/2006/T 20. 9. 2006 36/2006
60. TEKO-R, spol. s r. o., Páterova 8,
048 01 Rožňava
0525/2006/T 20. 9. 2006 36/2006
61. Mestská teplárenská spoločnosť, a. s.,
Palárikova 1761, 022 30 Čadca
0526/2006/T 20. 9. 2006 33/2006
62. POV BYT s. r. o., Kuzmányho 903/3,
017 01 Považská Bystrica
0527/2006/T 20. 9. 2006 33/2006
63. Okresné stavebné bytové družstvo,
SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica
0528/2006/T 21. 9. 2006 33/2006
64. RADEN, s. r. o., Považská 40/B,
040 11 Košice
0529/2006/T 28. 9. 2006 36/2006
65. COM - therm spol. s r. o., Záhradnícka 4,
945 01 Komárno
0530/2006/T 21. 9. 2006 35/2006
66. Bytový podnik, mestský podnik,
Lipová 1, 934 01 Štúrovo
0531/2006/T 21. 9. 2006 35/2006
67. KolByt, s. r. o. Kolárovo, Kostolné
námestie 32, 946 03 Kolárovo
0532/2006/T 21. 9. 2006 35/2006
68. Termo s. r.o., Beskydská 5,
974 01 Banská Bystrica
0533/2006/T 21. 9. 2006 36/2006
69. GARDEN FREE s. r. o., Vajanského 2,
984 01 Lučenec
0534/2006/T 21. 9. 2006 32/2006
70. PentaReal, s. r. o., Stavbárska 38,
821 07 Bratislava
0535/2006/T 25. 9. 2006 32/2006
71. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a. s.,
Nám. Osloboditeľov 73,
031 01 Liptovský Mikuláš
0536/2006/T 22. 9. 2006 33/2006
72. Mestský bytový podnik Bytový podnik
Trebišov, s. r. o., Puškinova 18,
075 86 Trebišov
0537/2006/T 22. 9. 2006 36/2006
73. TEHOS, s. r. o., Pelhŕimovská 2054/6,
026 01 Dolný Kubín
0538/2006/T 22. 9. 2006 33/2006
74. Mestský bytový podnik Nové Mesto
nad Váhom s. r. o., Vajanského
2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
0540/2006/T 22. 9. 2006 33/2006
75. BYTTHERM, s. r. o., Hollého 148/46,
957 01 Bánovce nad Bebravou
0541/2006/T 22. 9. 2006 33/2006
76. Mestský podnik cestovného ruchu,
Záhradnícka 4, 945 01 Komárno
0542/2006/T 25. 9. 2006 35/2006
77. Bytové družstvo Bratislava III,
Kominárska 6, 831 04 Bratislava
0543/2006/T 27. 9. 2006 32/2006
78. NOVBYT s. r. o., Hálkova 11,
832 89 Bratislava
0544/2006/T 26. 9. 2006 32/2006
79. PRVÁ RUŽINOVSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a. s., Mlynské Nivy
61, 827 11 Bratislava 212
0545/2006/T 26. 9. 2006 32/2006
80. Račianska teplárenská, a. s., Hečkova 5,
831 05 Bratislava
0546/2006/T 26. 9. 2006 32/2006
81. TENERGO Brno, a. s., organizačná
zložka, Hečkova 2, 036 01 Martin
0547/2006/T 25. 9. 2006 33/2006
82. BYTY Čadca, s. r. o., Májová 1107,
022 01 Čadca
0548/2006/T 25. 9. 2006 33/2006
83. Dalkia Vráble a. s., Sídlisko Žitava 1399/16,
952 01 Vráble
0549/2006/T 25. 9. 2006 35/2006
84. Službyt, spol. s r. o., Hviezdoslavova 473,
905 01 Senica
0550/2006/T 26. 9. 2006 32/2006
85. Eko Energia s. r. o., SNP 583/1,
972 17 Kanianka
0551/2006/T 25. 9. 2006 33/2006
86. Nemocnica s poliklinikou Prievidza, so
sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2,
972 01 Bojnice
0552/2006/T 25. 9. 2006 33/2006
87. Karloveská obchodná a rozvojová
spoločnosť, a. s., Kresánkova 1,
P.O. Box 52, 841 05 Bratislava
0553/2006/T 25. 9. 2006 33/2006
88. Paroplynový cyklus, a. s., Magnetová
12, 831 04 Bratislava
0554/2006/T 25. 9. 2006 38/2006
89. Bratislavská teplárenská a. s., Čulenova 7,
812 22 Bratislava
0555/2006/T 25. 9. 2006 38/2006
90. RUŽOMBERSKÁ ENERGETICKÁ
SPOLOČNOSŤ, a. s., Textilná 23,
034 01 Ružomberok
0556/2006/T 25. 9. 2006 38/2006
91 . TS GEOTHERM, s. r. o., M. R.
Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
0557/2006/T 25. 9. 2006 38/2006
92. Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s.,
Bartalošova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou
0558/2006/T 25. 9. 2006 38/2006
93. COOP Jednota Liptovský Mikuláš,
spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54,
031 25 Liptovský Mikuláš
0559/2006/T 26. 9. 2006 33/2006
94. Bytový podnik Námestovo, s. r. o.,
Bernolákova 390/14,
029 01 Námestovo
0560/2006/T 26. 9. 2006 33/2006
95. Saida, s. r. o., Prešovská 39/A, P.O. Box30,
820 05 Bratislava
0561/2006/T 26. 9. 2006 33/2006
96. ENERGO - SK, a. s., Chmeľová dolina 27,
949 01 Nitra
0562/2006/T 26. 9. 2006 35/2006
97. Slovak Telekom, a. s., Námestie Slobody 6,
817 62 Bratislava
0563/2006/T 26. 9. 2006 34/2006
98. VODOTIKA-MG, spol. s r. o.,
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
0564/2006/T 27. 9. 2006 32/2006
99. Duslo, a. s., Administratívna budova,
ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
0565/2006/T 27. 9. 2006 34/2006
100. DOPRAVOPROJEKT, a. s.,
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
0566/2006/T 27. 9. 2006 34/2006
101. Mestský bytový podnik a ľadová
plocha, s. r. o., Záhradnícka 69,
947 03 Hurbanovo
0567/2006/T 27. 9. 2006 35/2006
102. Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
0568/2006/T 27. 9. 2006 34/2006
103. Podnik bytového hospodárstva,
Rybárska 1048/31, 962 31 Sliač
0569/2006/T 28. 9. 2006 36/2006
104. Bytové hospodárstvo Sečovce, s. r. o.,
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27,
078 01 Sečovce
0570/2006/T 2. 10. 2006 36/2006
105. Bytové oddelenie mesta Tlmače, Dom
služieb 12, 935 21 Tlmače
0572/2006/T 28. 9. 2006 34/2006
106. KOMTERM a. s., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava
0573/2006/T 3. 10. 2006 35/2006
107. JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL, spol. s r. o.,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
0574/2006/T 3. 10. 2006 35/2006
108. Slovenské elektrárne, a. s., Elektrárne
Vojany, závod, 076 72 Vojany
0575/2006/T 26. 9. 2006 38/2006
109. MESTO TRENČÍN, Mierové nám. č. 2,
911 64 Trenčín
0576/2006/T 4. 10. 2006 35/2006
110. SLUŽBYT m. p., Hviezdoslavova 84,
953 00 Zlaté Moravce
0577/2006/T 5. 10. 2006 35/2006
111. Kremnické tepelné hospodárstvo s. r. o.,
Dolná ulica 49/21,
967 01 Kremnica
0578/2006/T 10. 10. 2006 36/2006
112. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s.,
Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
0581/2006/T 10. 10. 2006 35/2006
113. TATRY-TEPLO s. r. o., Čukotka IV/77,
059 60 Tatranská Lomnica
0582/2006/T 10. 10. 2006 35/2006
114.  
Ing. Juraj Tomčo, Krompašská 40,  
040 1 Košice
0583/2006/T   11.10.2006   36/2006
115.   Elektrovod – Energie, s.r.o., Krmanova 14,  
040 01 Košice
0584/2006/T 29.9.2006  36/2006
116.   Stavebné bytové družstvo Zvolen,
Nográdyho 1455/24, 961 50 Zvolen
0590/2006/T 18.10.2006  36/2006
117.   Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.,
Cintorínska 7, 968 01 Nová Baňa
0592/2006/T 19.10.2006   36/2006
118.   ENERGO – SK, a.s., Chmeľová dolina 27,  
949 01 Nitra
0600/2006/T 26.10.2006 37/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.