Nájdených 43
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach 01.01.2003
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 25.05.2018
410/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 01.01.2016
272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 01.11.2015
305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 01.11.2013
191/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov 02.07.2012
219/2006 Z. z. Zákon o protikomunistickom odboji 01.06.2006
628/2002 Z. z. Vyhláška o archívoch a registratúrach 01.01.2003
553/2002 Z. z. Zákon o pamäti národa 28.09.2002
222/1996 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 24.07.1996
364/2020 Z. z. Novela zákona o archívoch a registratúrach 01.01.2021
49/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 01.03.2019
260/2017 Z. z. Novela zákona o sprístupnení dokumentov bezpečnostných zložiek 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa 27.10.2017
76/2017 Z. z. Novela vyhlášky o archívoch a registratúrach 01.06.2017
266/2015 Z. z. Novela zákona o archívoch a registratúrach 01.11.2015
232/2013 Z. z. Novela vyhlášky o administratívnej bezpečnosti 01.09.2013
92/2013 Z. z. Novela vyhlášky o archívoch a registratúrach 01.05.2013
41/2011 Z. z. Novela zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 01.03.2011
248/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov, ktoré vznikli z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti zo dňa 29. októbra 1992
503/2007 Z. z. Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov