Nájdených 88
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
120/2009 Z. z. Nariadenie o analytických a toxikologicko-farmakologických normách 01.05.2009
490/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 01.09.2004
448/2004 Z. z. Nariadenie o označovaní krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia 01.08.2004
342/2004 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na preteky 01.06.2004
340/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií 01.06.2004
339/2004 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti technických prostriedkov 01.06.2004
337/2004 Z. z. Vyhláška o certifikácii mechanických prostriedkov a technických prostriedkov 01.06.2004
336/2004 Z. z. Vyhláška o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 01.06.2004
305/2003 Z. z. Nariadenie o identifikácii a registrácii zvierat 01.08.2003
288/2003 Z. z. Nariadenie o hlásení chorôb zvierat 01.08.2003
278/2003 Z. z. Nariadenie o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka 01.08.2003
59/2001 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla 01.03.2001
265/1999 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia, dodávok a merania plynu 01.11.1999
31/1999 Z. z. Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii 01.03.1999
65/1995 Z. z. Vyhláška o evidencii lesných pozemkov a stavieb 01.05.1995
523/2009 Z. z. Vyhláška o činnostiach v múzeu a galérii a o evidencii kultúrnych predmetov 15.12.2009
534/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z. 01.01.2009
316/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkach na účinné látky na ochranu rastlín 15.07.2007
477/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov 01.09.2006
315/2006 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 01.07.2006