Nájdených 83
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 01.04.2019
64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 01.04.2019
169/2015 Z. z. Vyhláška o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, B, C na expanznú zbraň kategórie D 01.08.2015
229/2011 Z. z. Vyhláška o posudzovaní spôsobilosti na držanie strelných zbraní a streliva 01.08.2011
218/2007 Z. z. Zákon o zákaze biologických zbraní 01.06.2007
208/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu 01.05.2004
555/2003 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach 01.01.2004
516/2003 Z. z. Vyhláška o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva 01.01.2004
44/1999 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní 18.03.1999
62/1994 Z. z. Vyhláška o postupe pri posudzovaní spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní 01.04.1994
536/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch 01.01.1992
290/1949 Zb. Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach a strelive. 31.12.1949
162/1949 Zb. Zákon o zbraniach a strelive. 01.02.1950
500/2021 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive 18.12.2021
274/2020 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive 08.10.2020
187/2016 Z. z. Novela vyhlášky o postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva 01.06.2016
120/2015 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive a zákona o správnych poplatkoch 01.07.2015
300/2014 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive 05.11.2014