Nájdených 4
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu 01.01.2015
94/2017 Z. z. Novela zákona o sťažnostiach 01.06.2017
289/2012 Z. z. Novela zákona o informačných systémoch verejnej správy 01.11.2012