Nájdených 110
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu 01.01.2015
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa 01.01.2009
254/2007 Z. z. Zákon o zrušení krajských úradov 01.10.2007
157/2006 Z. z. Nariadenie o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce 15.03.2006
627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.01.2006
583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 01.11.2004
596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 01.01.2004
525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 01.01.2004
410/2000 Z. z. Nariadenie o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie 01.12.2000
178/1998 Z. z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 01.07.1998
281/1997 Z. z. Zákon o vojenských obvodoch 29.10.1997
303/1996 Z. z. Vyhláška na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu 01.11.1996
258/1996 Z. z. Nariadenie o vydaní Zoznamu obcí a vojenských obvodov tvoriacich okresy 24.08.1996
227/1996 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky
222/1996 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 24.07.1996
179/1996 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky
518/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 19.12.1990
61/1949 Zb. Zákon ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku 12.03.1949
89/1946 Zb. Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze. 27.11.1945